top of page

Hands-Up COVID-19 protocol


Van harte welkom bij volleybalvereniging Hands-Up. COVID-19 ofwel corona heeft de aandacht van het bestuur van de volleybalvereniging, voor jouw en onze veiligheid

29.09.2020: 

update van het corona-protocol in verband met het landelijk aangescherpt corona-beleid.

De aanvullende corona-maatregelen gaan in op 29.09.2020 om 18:00 uur en gelden voor tenminste 3 weken. 


Op wedstrijddagen is een vertegenwoordiger van Hands-Up als corona-aanspreekpunt aanwezig en herkenbaar aan een geel hesje. Aanwijzingen van het aanspreekpunt of van de sporthalbeheerder moeten worden opgevolgd. 

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft voor de gebruikers van de sporthallen in Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel een uitgebreid COVID-19 protocol opgesteld. De volledige tekst vind je in het bijgevoegde PDF-document onderaan de pagina. Onderstaand een praktische samenvatting. Wat zijn de momenten waar wij allemaal heel alert moeten zijn:

 • bij aankomst in de sporthal,

 • bij het wisselen van teams in de zaal,

 • bij vertrek uit de sporthal.

Houd altijd 1,5 meter afstand aan! Heel bekend voor jullie maar toch even de corona-adviezen herhaald:


 • heb jij óf iemand uit jouw gezin verkoudheidsklachten, koorts, last van hoesten of benauwdheid?

Breng anderen niet in gevaar en blijf thuis.  Laat je testen bij de GGD als jezelf corona-klachten hebt;

 • zit er iemand uit jouw gezin in quarantaine of is positief getest op Corona?

Breng anderen niet in gevaar en blijf thuis;


 • treden tijdens de wedstrijd of training bij jou of iemand uit jouw team verkoudheidsklachten, koorts, last van hoesten of benauwdheid op?

Breng anderen niet in gevaar en ga zelf direct naar huis of laat de persoon met klachten direct naar huis gaan. Laat je testen bij de GGD als jezelf corona-klachten hebt;

 • hoesten of niezen doe je in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes;


 • desinfecteer je handen bij de ingang van de zaal, zowel bij aankomst en als bij vertrek.

Wat doe je bij corona-klachten:

 • laat je zo spoedig mogelijk testen bij de GGD;

 • is de uitslag van de test positief (je hebt corona), meldt het dan ook direct aan de corona-coördinator of wedstrijdsecretariaat van jouw eigen vereniging. Meld het ook aan het wedstrijdsecretariaat van Hands-Up (info@hands-up.nl);

 • is de uitslag negatief (je hebt geen corona), meld het dan ook direct aan de corona-coördinator of wedstrijdsecretariaat van jouw eigen vereniging.

De corona-regels voor de wedstrijd:

 • op de velden mogen alleen de spelende teams aanwezig zijn. Alle andere teams zitten op de tribune, blijven in de kantine of verblijven buiten de sporthal. Hier wordt toezicht op gehouden,

 • na afloop van een wedstrijd verlaten de uitgespeelde teams eerst de zaal voordat de dan gaan spelende teams het veld op mogen komen. Hier wordt toezicht op gehouden,

 • afhankelijk van de mogelijk regionale maatregelen mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn in de sporthal. Dat is inclusief spelers, trainers, coaches, toeschouwers en officials. Maar exclusief jeugd tot 18 jaar. Bij (dreigende) overschrijding van dat aantal wordt aan teams die de volgende wedstrijdronde moeten gaan spelen gevraagd om de zaal te verlaten en in de kantine te wachten.

De corona-regels tijdens de wedstrijden:

 • schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels;

 • vermijd hard stemgebruik;

 • zingen of yells zijn niet toegestaan;

 • op het teken van de 1e of 2e scheidsrechter komen de spelers / speelsters van de basisopstelling inclusief eventuele libero vanaf de 9-meterlijn het veld inlopen;

 • direct voorafgaand aan het begin van de 1e set groeten de teams elkaar en de scheidsrechter(s) vanaf de 3-meterlijn. Dat kan door klappen of zwaaien;

 • wisselspelers / wisselspeelsters / coach houden tijdens de sets 1,5 meter afstand van elkaar;

 • het tussen de sets of in de 5e set wisselen van speelhelft gebeurt door het ene team achter de scheidsrechtersstoel en het andere team achter de netpaal (en voor de tellerstafel);

 • na afloop van de 4e of 5e set bedanken de teams elkaar en de scheidsrechter(s) vanaf de 3-meterlijn door te klappen of te zwaaien;

 • direct na afloop van de wedstrijd reinigt het Hands-Up team de banken voor de wisselspelers, de tellerstafel en stoel voor dat veld met desinfectiemateriaal;

 • direct na afloop van de wedstrijd en het verlaten van het veld zijn de regels van toeschouwers van toepassing op de spelers / speelsters / coach;

 • neem van thuis je eigen bidon mee.

Looproutes:

in de gangen naar de toegangen tot de sportzalen of de kleedlokalen worden looprichtingen aangegeven. Volg deze looprichtingen om kruisend verkeer zoveel als mogelijk te voorkomen. De markeringen zijn om de 1,5 meter aangebracht, zodat het makkelijker is om de onderlinge afstand in te schatten.

Kleedlokalen en douches:

De kleedkamers en douches zijn slechts beperkt inzetbaar in verband met de 1,5 meter afstand die gehouden moet worden: 


 • bij de kleedkamers zal aangegeven worden hoeveel personen (kinderen en volwassenen) er maximaal zijn toegestaan op basis van beschikbare m2, aantal zitplaatsen en/of aanwezige ventilatie;

 • het verzoek is om in sportkleding te komen en in de kleedkamer te wisselen van schoenen.  Het is niet toegestaan om van schoenen te wisselen in de zaal;

 • er mag niets in de kleedkamer achterblijven, neem dit in een tas mee de zaal in; 

 • de banken in de kleedkamers zijn voorzien van afstandsmarkeringen met 1,5 meter tussenruimte;

 • na het sporten alleen douchen als dit gezien reisafstand of verplichtingen noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk thuis gedoucht wordt.


Toiletten:

Sporters / trainers / coaches / officials / toeschouwers worden gevraagd voor vertrek thuis naar het toilet te gaan. Gebruik het toilet alleen als dit noodzakelijk is. Spoel door, voor zo ver als mogelijk, met een gesloten wc-deksel.

Toeschouwers:

 • toeschouwers moeten zich bij binnenkomst bij de ingang van de sportzaal registreren met datum, naam en telefoonnummer;

 • er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn in de sporthal. Dat is inclusief spelers, trainers, coaches, toeschouwers en officials; 

 • toeschouwers dienen te allen tijde van een tribune-zitplaats gebruik te maken met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel indien ouder dan 18 jaar en geen lid van hetzelfde gezin;

 • er mag niet in groepsverband worden gezongen of geschreeuwd.

Ouders die kinderen ophalen:

wacht a.u.b. buiten de sporthal.

Als we allemaal alert zijn en ons naar de regels gedragen, dan wordt het vast een mooi seizoen!

Namens het bestuur van Hands-Up,

Fons van Aart voorzitter.

Hands-Up COVID-19 protocol gemeente St M
.
Download • 437KB

bottom of page