top of page

Introductie vertrouwenscontactpersoon – Rik Sieben


De vertrouwenscontactpersoon (“VCP”) is de contactpersoon binnen een vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedag en is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen en/of en incidenten zijn.


Sinds kort ben ik de VCP voor volleybalvereniging Hands-up. Om het contact zo laagdrempelig mogelijk te maken stel ik mij hierbij kort voor.


Mijn naam is Rik Sieben. Ik ben 44 jaar oud, getrouwd met Leona Sieben – Van der Burgt en samen hebben wij twee kinderen Jop en Liz. Jop is al een aantal jaar lid van de vereniging en speelt in jongens B.


Ik ben al meer dan 15 jaar werkzaam als advocaat ondernemingsrecht en werk twee dagen in de week als docent ondernemingsrecht aan de Tilburg University. Daarnaast ben ik ook, voordat ik in de advocatuur ging werken, docent bewegingsonderwijs geweest op een pabo. Ik vind sport en bewegen dan ook belangrijk en een veilige plek hiervoor noodzakelijk. Ik vind dan ook fijn dat ik op deze wijze hieraan een steentje kan bijdragen.


Door het NOC/NSF is geconstateerd dat er in de hele sportwereld talloze klachten zijn geweest en helaas nog voorkomen. Voormelde klachten hebben onder andere te maken met seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Dit was voor het NOC/NSF aanleiding om elke bond en vereniging op te roepen iemand aan te zoeken die voor die vereniging als VCP kan optreden.


De VCP heeft kort gezegd drie taken:


1. Fungeren als eerste aanspreekpunt binnen de vereniging;


2. Zorgen voor de juiste kennis;


3. Zorgen voor preventieactiviteiten en het geven van advies aan het bestuur.Het is de bedoeling dat de VCP indien nodig leden van de vereniging snel kan informeren en doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Het is niet de bedoeling dat de VCP als een soort hulpverlener gaat optreden (dat kan het verdere proces alleen maar hinderen). De zuiverheid van rol en onafhankelijkheid zijn van groot belang.


Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan kun je mij telefonisch/WhatsApp bereiken op 06-40260195 en per e-mail via rsieben@home.nl


Sportieve groet, Rik Sieben


Bình luận


bottom of page